Public Information Sessions / Openbare Inligtingsessies

Openbare Inligtingsessies

SARAO hou gereelde Openbare Inligtingsessies in die Noord-Kaap om die gemeenskappe ingelig te hou oor die nuutste verwikkelinge rakende die SKA en om lede van die gemeenskappe die geleentheid te gee om vrae te vra en kwessies te opper.

Lees meer:

Public Information Sessions

SARAO hosts regular Public Information Sessions in the Northern Cape keeping the communities in the Northern Cape abreast of developments regarding the SKA and providing the members of the communities with an opportunity to ask questions and raise concerns.

Read more:

Last Updated on March 22, 2018

Share this