Strategiese Omgewingsstudie

Die Departement van Omgewingsake, in vennootskap met die Departement van Wetenskap en Tegnologie, het die WNNR (Wetenskaplike Nywerheids- en Navorsingsraad) opdrag gegee om ‘n Strategiese Omgewingsstudie (SOA) vir SKA Fase 1 Suid-Afrika in die Sentrale Karoo Sentraal Sterrekunde Voordeel Area. U word uitgenooi om te registreer op die SOA databasis vir belanghebbende en geaffekteerde partye (B&GP) en insette te verskaf in die SOA proses.

Inleiding

Die MeerKAT en SKA projekte is deel van die Strategiese Geïntegreerde Projekte (SIP’s) program watonder die Nasionale Ontwikkelingsplan (2012). Die doel van die Nasionale Ontwikkelingsplan is om die ekonomiese landskap van Suid-Afrika te transformeer, werk te skep, basiese dienslewering te versterk en Afrika-ekonomieë te integreer.

Die Departement van Omgewingsake (DEA) is van voorneme om by te dra tot die implementering van die Nasionale Ontwikkelingsplan deur Strategiese Omgewings Assesserings (SOA’s) uit te voer. Die SOA’s integreer omgewingswetgewing vereistes vir die SIP’s en bewaring van die omgewing. Die Wetenskaplike en Nywerheid Navorsingsraad (WNNR) is aangestel om ‘n SEA vir die SKA Fase 1 in Suid-Afrika uit te voer.

Die missie van die SOA is:
“om ‘n platform vir gekoördineerde navorsing en data versameling in die SKA Fase 1 studiegebied te veskaf en die omgewingsgoedkeuringproses te integreer om sodoende te verseker dat die omgewingsfaktore voldoende in ag geneem word en omgewingsbeginsels geïmplementeer word op a strategiese beplanningsfase”.

Wat is ’n Strategiese Omgewingsstudie (SOA)?

Sadler en Verheem (1996) definieër SOA as “‘n sistematiese proses vir die evaluering van gevolge op die omgewing wat voorgestelde wetgewing, planne of programme mag hê om te verseker dat dit teen die vroegste toepaslike stadium van besluitneming, op dieselfde vlak as ekonomiese en sosiale oorwegings, ten volle ingesluit en voldoende aangespreek word.”

In Suid-Afrika word SOA’s uitgevoer om die geleenthede en beperkinge van grootskaalse, strategiese ontwikkelinge op nasionale- en streeksvlakke te evalueer. Tans is daar al drie SOA’s ingestel in Suid-Afrika om die SIP’s te ondersteun: die Hernubare Energie Ontwikkelingsareas (REDZ’s) SOA ondersteun SIP 8, die Elektrisiteitsnetwerk Infrastruktuur (EGI) SOA ondersteun SIP 10, and SKA Fase 1 in Suid-Afrika ondersteun SIP 16.

Die uiteindelike doelwit van ‘n SOA is om ‘n proses van volhoubare ontwikkelik te definieër wat sal voldoen aan menslike ontwikkelingsdoelwitte terwyl die vermoë van natuurlike stelsels voortgaan om hulpbronne en ekosisteemdienste, waarop die ekonomie en die samelewing afhang, te verskaf.

Studiegebied

Die studiegebied vir die SOA bestaan uit ‘n kernarea met drie spiraal-arms. Die kernarea (rooi buitelyn op die onderstaande kaart) bestaan uit 38 plase. Die spirale (blou buitelyne op die onderstaande kaart) bestaan uit 131 plase.

Interaksie met belanghebbendes

Die SOA interaksie van belanghebbendes sal fokus op die uitruil van plaaslike kennis rakende die SOA studiegebied en die nasiening van die konsep Geïntegreerde Bestuursplan.

Last Updated on February 17, 2017

Share this